درخواست همکاری

این واحد تولیدی تجاری در زمینه های ذیل نیروی با انگیزه جذب میکند درصورت تمایل با ما تماس بگیرید.(شماره های تماس در قسمت ((درباره ما)) )

  • -بازاریابی در زمینه قطعات پرسی ، پوشش دهی فلزات ، آبکاری و رنگ ، ماشین کاری قطعات ،خم کاری لوله وپروفیل 
  • -بازاریاب در کلیه استان های کشور