بازردید فرمانده بسیج از خط تولید گروه صنعتی تولیدی میلاد

نظر خود را بنویسید